Over ons

BB Capital staat voor Buy & Build Capital; een investeringsmaatschappij voor en door ondernemers die is opgericht om actief ondernemerskapitaal te verschaffen. BB Capital investeert niet alleen kapitaal maar wenst ook bij te dragen aan de groei van een onderneming door de inbreng van kennis en industry experts uit haar netwerk. Hierdoor is BB Capital actief betrokken bij het management. De focus van BB Capital wijkt aanzienlijk af van de ‘reguliere’ private equity bedrijven omdat BB Capital waarde wil toevoegen in de ‘core of the business’ en focust op rendement in plaats van leverage. Dit resulteert in een langere investeringshorizon dan gebruikelijk is in de private equity wereld.

Investeerders

De kracht van BB Capital ligt in kwalitatief gespecialiseerd management. BB Capital Investments kan putten uit een ervaren Raad van Commissarissen die optreedt als investeringscomité en als kennisbron. De leden van deze Raad van Commissarissen zijn actief in het bedrijfsleven en ervaringsdeskundigen op het gebied van ondernemerschap. De investeerders in fondsen van BB Capital kunnen per fonds verschillen. Waarin zij echter overeenstemmen is dat zij allen ervaren ondernemers zijn met een professionele organisatie, een groot netwerk en de drive om door de combinatie van netwerk, middelen en ondernemerschap waarde toe te voegen aan een bestaande onderneming.

Werkwijze
Werkwijze
Werkwijze
Werkwijze
Werkwijze
 

Binnen BB Capital streven we naar een efficiënt en goed gestructureerd proces, waarbij onze specialisten een professionele en begeleidende rol spelen. Korte lijnen en toewijding zijn daarbij dan ook kernwaarden binnen ons team. Voor BB Capital staat de ondernemer altijd centraal. Derhalve wordt bij beoordeling van een propositie altijd uitvoerige aandacht besteed aan de kennismaking met de ondernemer(s) achter een casus. Na een introductie en wederzijdse kennismaking volgt meestal een transactievoorstel. De werkwijze om tot een dergelijk voorstel te komen is maatwerk; met alle zorgvuldigheid wordt geanalyseerd welke transactiestructuur passend zou kunnen zijn. Na overeenstemming van een passend transactievoorstel volgt een intentieovereenkomst en een due diligence onderzoek. BB Capital is een gecommitteerd fonds. Dit betekent dat als de analyse fase en het due diligence traject positief kunnen worden doorlopen, het door de investeerders ingebrachte kapitaal beschikbaar is voor participatie.

Portfolio